ART WORLD

Nghệ thuật thiết kế biểu trưng

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:30 ngày 26/02/2016

Một trong những sáng tạo đặc biệt của nghệ thuật

Nó mang giá trị thẩm mĩ, văn hóa và kinh tế.

Đó chính là biểu trưng.

Biểu trưng xuất hiện đa dạng trong mọi không gian, là một trong những biểu hiện cụ thể của nền văn minh trong thời đại chúng ta.

Cụ thể biểu trưng là gì? Nó được sáng tạo ra sao.