TẠP CHÍ GOLF

Thứ 2: 21h55 - 22h10

Là chương trình đầu tiên và gần như duy nhất tại Việt Nam hiện nay chuyên biệt về Golf được sản xuất hoàn toàn trong nước, chương trình mang tính giải trí cao nhưng cũng rất giàu thông tin, nhằm mang đến cho khán giả những hiểu biết toàn diện về Golf, đặc biệt là Golf ở Việt Nam.