TÀI CHÍNH THUẾ

Thứ4: 21h35 - 21h50

Đăng tải và tổng hợp những sự kiện nóng nhất, thời sự nhất, các văn bản chính sách mới nhất trong lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan, giá cả. Chương trình sẽ phản ánh chân thực, bình luận sắc sảo và nhiều ý kiến đa chiều.