TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

21h45 ngay khi buổi họp báo diễn ra trong tháng

Diễn biến kinh tế Việt Nam trong tháng với những chỉ số kinh tế quan trọng được chính phủ đưa ra.

Những nhận định về  thực trạng nền kinh tế và những giải pháp trong thời gian tới, được người phát ngôn chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng chính phủ đưa ra ngay sau phiên họp chính phủ thường kỳ kết thúc.

Đại diện của các cơ quan ban ngành  trả lời những vấn đề nóng mà báo chí và dư luận quan tâm.

Hãy đến với chương trình “ Tổng thuật Họp báo chính phủ thường kỳ” Quý vị sẽ có một cái nhìn tổng thể, sâu sắc về bức tranh Kinh tế Việt Nam thời gian qua.