DIỄN ĐÀN KINH TẾ

Cập nhật khi có sự kiện

Phục vụ như một kênh trao đổi thông tin thường xuyên và cao cấp giữa cộng đồng doanh nghiệp và Chính phủ Việt Nam. Các diễn đàn được biết đến rộng rãi như một nhân tố quan trọng và một đối tác đáng tin cậy giúp Chính phủ Việt Nam định hình các cải cách chính sách, đưa ra các bước tiến cụ thể trong quá trình xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Mục tiêu chính của các diễn đàn bao gồm các hoạt động đối thoại với Chính phủ để định hướng và duy trì tính bền vững của hoạt động kinh doanh trong tầm nhìn dài hạn, đồng thờithúc đẩy lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Việt Nam và đẩy mạnh đầu tư, thương mại tại thị trường trong cũng như ngoài nước.