ĐỐI THOẠI

Chủ Nhật: 19h45 - 20h30

ĐÔI THOẠI là diễn đàn với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, những nhà hoạch định chính sách hàng đầu về kinh tế vĩ mô có tác động lớn đến nền kinh tế Việt Nam, những vấn đề nóng đang được quan tâm, các quyết sách của Chính phủ, cơ quan chức năng cũng như giải pháp kinh tế trong ngắn, trung và dài hạn.

Chương trình có nhiều ý kiến trực diện, đa chiều, cởi mở, sâu sắc từ góc nhìn của doanh nghiệp, bình luận của chuyên gia, ý kiến phản hồi của các cơ quan chức năng.