Trụ sở Hà Nội

Tầng 19, Tòa nhà VIT, 519 Kim Mã, Ba Đình,
Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84 [24] 2220 8288

Fax: +84 [24] 2220 8289

Email: vitv@vitv.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

6-8 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình,
TP.HCM, Việt Nam

Tel: +84 [28] 3821 3288

Fax: +84 [28] 3281 3436