GIỜ THỨ 9

Thứ 2 - Thứ 7: 18h35 - 18h50

Cập nhật thông tin văn hóa giải trí trong nước và thế giới, khám phá những phong tục độc đáo, sáng tạo nghệ thuật phi thường. Mục ý tưởng lạ, chuyện lạ bao gồm những câu chuyện lạ về phong tục tập quán, miền đất lạ, công trình kiến trúc độc đáo, phát minh mới về kỹ thuật- khoa học; sáng tạo phi thường về nghệ thuật.