BỮA SÁNG DOANH NHÂN

Trực Tiếp: Thứ 2 - Thứ 6: 06h30 - 06h50; Thứ 7: 08h30 - 08h50

TỔNG HỢP các thông tin kinh tế vĩ mô tức thời, sống động và chính xác. PHÂN TÍCH diễn biến trên thị trường chứng khoán Châu Mỹ và Châu Âu đêm hôm trước. CẬP NHẬP giờ mở cửa thị trường chứng khoán Châu Á và Châu Úc. CUNG CẤP thông tin về giá vàng, giá dầu NYMEX, tỷ giá ngoại tệ.