TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Thứ 2: 21h35 - 21h50

Giới thiệu một cái nhìn toàn cảnh về các ngân hàng trong nước và thế giới, cập nhập các thông tin nổi bật trong tuần, bình luận về những sự kiện nóng với các chuyên gia, lãnh đạo hàng đầu và góc ngân hàng với các sản phẩm và dịch vụ mới.