ART WORLD

Tinh hoa vẻ đẹp Gốm đất nung

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:30 ngày 28/04/2017

Gốm đất nung là sản phẩm anh cả của nghề gốm Việt Nam

là một sản phẩm độc đáo của cư dân Việt

Từ nên văn hóa Bắc Sơn đến sơ kỳ đồ đồng

Đã để lại cho lịch sử VN nhiều tác phẩm nghệ thuật từ gốm đất nung độc đáo và giá trị