CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Thứ 6: 21h35 - 21h50

Xu hướng của các chỉ số, sự chuyển động của dòng tiền, thông tin đa dạng chính xác và cập nhập, cùng các nhận định của những chuyên gia hàng đầu trong giới tài chính, tất cả sẽ có trong một chương trình, tất cả sẽ có trong một chương trình chuyên sâu và đẳng cấp về thị trường chứng khoán.