ART WORLD

Điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế - Cơ hội & Thách thức

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:30 ngày 31/03/2017

Đập cánh giữa không trung

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Hay gần đây nhất là “Cha cõng con”

Chi là 3 trong số rất nhiều bộ phim có chất lượng của Điện ảnh Việt được trình chiếu và tham gia tranh giải ở các liên hoan phim mang tầm quốc tế. Các tác phẩm này mang lại những cơ hội và thách thức gì cho nền điện ảnh của nước nhà ?