ART WORLD

Thứ 6: 21h30 - 22h30

Chương trình chuyên sâu về các lĩnh vực của nghệ thuật bao gồm: Văn hóa cổ truyền, Văn hóa đương đại, Âm nhạc, Điện Ảnh, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật – Kiến trúc, Sân khấu biểu diễn…. Mỗi chủ đề nêu trên sẽ được khai thác sâu thành các chuyên đề. Bên cạnh đó, phần phóng sự sẽ có ý kiến của các chuyên gia về những lĩnh vực liên quan, mỗi một lĩnh vực luôn có sự xuyên suốt từ quá trình hình thành tới sự phát triển trong nước và quốc tế.