TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Chủ nhật: 21h35 - 21h55

Mỗi tuần một số, Tiêu điểm kinh tế là một chuyên đề chuyên sâu phân tích, đánh giá và bình luận một vấn đề kinh tế, xã hội lớn nổi bật trong tuần đang dành được sự quan tâm của thị trường. Dưới góc nhìn của các cơ quan chức năng, các chuyên gia kinh tế và của những khách mời trong chương trình sẽ gửi tới cho quý vị một cái nhìn đa chiều, sâu sắc và toàn diện nhất về nền kinh tế.