CÁC SỰ KIỆN KINH TẾ VĂN HÓA NỔI BẬT

21h - 21h30

Bức tranh khái quát về kinh tế sẽ được phác họa qua 10 sự kiện, 10 vấn đề nổi bật nhất trong mỗi lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam:Kinh tế vĩ mô, xuất nhập khẩu, bất động sản, tài chính, ngân hàng, chứng khoán.Không thể thiếu 10 sự kiện nổi bật của kinh tế thế giới.Chỉ với 30 phút, những mảng màu sáng tối của kinh tế Việt Nam năm 2015 sẽ hiện lên sắc nét và đa chiều, trực diện và sâu sắc.