ART WORLD

Tính dân tộc trong nghệ thuật thiết kế Kiến trúc đương đại Việt Nam

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:30 ngày 10/02/2017

Quy mô nhỏ, màu sắc chọn để mộc màu gỗ hay quét sơnta bảo vệ có màu nâu, chạm trổ đẹp, dốc mái thẳng…Đó là một số những nét đặctrưng tiêu biểu được tìm thấy trong các công trình kiến trúc cổ Việt Nam.