ART WORLD

Hát then - Làn điệu miền sơn cước

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:30 ngày 07/04/2017

Là một loại hình diên xướng dân gian tổng hợp lâu đời của đồng bào các dân tộc thiểu số

Tày, Nùng, Thái...Khi dìu dặt tha thiết, khi tươi vui dộn dàng, khi dồn dập như thúc quan ra trận hay nhấn nhà thì thầm. Đó là những nét độc đáo riêng có của làn điệu Hát then