THẾ GIỚI SỰ KIỆN

Thứ 7: 21h15 - 21h35

TỔNG HỢP các sự kiện nổi bật về kinh tế, chính trị, xã hội diễn ra trên thế giới trong tuần; các chuyến công du của các nhà lãnh đạo, các hội nghị thượng đỉnh khu vực và quốc tế, các vấn đề kinh tế vĩ mô của từng quốc gia. Chương trình bình luận về các sự kiện được tổng hợp, với phần phân tích chuyên sâu của khách mời là các chuyên gia có uy tín như giảng viên các trường đại học, chuyên gia viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam, các quan chức Đại sứ quán; lãnh đạo các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.