ART WORLD

Giấy & cuộc chơi của sắc màu

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:30 ngày 17/03/2017

Nắm bắt từng khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên.

Tình yêu & sự rung cảm được các họa sĩ truyền tải tinh tế qua những nét cọ.

Sự kết hợp của màu nước & giấy đã tạo nên những tác phẩm đặc sắc...