TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN
14/01/2022
15/01/2022
16/01/2022
 • 0:00GIỜ THỨ 9
 • 0:00GIỜ THỨ 9
 • 0:20TẠP CHÍ GOLF
 • 0:20TẠP CHÍ GOLF
 • 0:35ĐỐI THOẠI
 • 0:35ĐỐI THOẠI
 • 1:30LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 1:30LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 2:00PHIM
 • 2:00PHIM
 • 3:00GIỜ THỨ 9
 • 3:00GIỜ THỨ 9
 • 3:20XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 3:20XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 3:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 3:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 3:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 3:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 4:00STARTUP 360
 • 4:00STARTUP 360
 • 4:20INTO VIỆT NAM
 • 4:20INTO VIỆT NAM
 • 4:30DIỄN ĐÀN CEO
 • 4:30DIỄN ĐÀN CEO
 • 5:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 5:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 5:20INTO VIỆT NAM
 • 5:20INTO VIỆT NAM
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 6:00XUẤT NHẬP KHẨU
 • 6:00XUẤT NHẬP KHẨU
 • 6:10TẠP CHÍ GOLF
 • 6:10TẠP CHÍ GOLF
 • 6:25TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 6:25TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 6:45XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 6:45XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 6:55BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 6:55BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 7:30STARTUP 360
 • 7:30STARTUP 360
 • 8:00TÀI CHÍNH THUẾ
 • 8:00TÀI CHÍNH THUẾ
 • 8:15XUẤT NHẬP KHẨU
 • 8:15XUẤT NHẬP KHẨU
 • 8:30CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 8:30CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 8:45GIỜ THỨ 9
 • 8:45GIỜ THỨ 9
 • 9:05TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 9:05TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 9:25XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 9:25XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 9:45TÀI CHÍNH THUẾ
 • 9:45TÀI CHÍNH THUẾ
 • 10:00PHIM
 • 10:00PHIM
 • 11:00ĐỐI THOẠI
 • 11:00ĐỐI THOẠI
 • 11:55BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 11:55BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 12:00TIN MỚI 9H: Bản tin Tin Mới 9H phát sóng 12:00 16/01/2022
 • 12:00TIN MỚI 9H
 • 12:15XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 12:15XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 12:30XUẤT NHẬP KHẨU
 • 12:30XUẤT NHẬP KHẨU
 • 12:45TÀI CHÍNH THUẾ
 • 12:45TÀI CHÍNH THUẾ
 • 13:05LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 13:05LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 13:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 13:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 14:00PHIM
 • 14:00PHIM
 • 14:55INTO VIỆT NAM
 • 14:55INTO VIỆT NAM
 • 15:00STARTUP 360
 • 15:00STARTUP 360
 • 15:25XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 15:25XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 15:40XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 15:40XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 16:00TIN MỚI 9H
 • 16:00TIN MỚI 9H
 • 16:10GIỜ THỨ 9
 • 16:10GIỜ THỨ 9
 • 16:30TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 16:30TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 16:50INTO VIỆT NAM
 • 16:50INTO VIỆT NAM
 • 17:35CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 17:35CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 17:55BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 17:55BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 18:00TIN MỚI 17H: Bản tin Tin Mới 17H phát sóng 18:00 16/01/2022
 • 18:00TIN MỚI 17H
 • 18:10STARTUP 360
 • 18:10STARTUP 360
 • 19:00XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 19:00XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 19:20THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 19:20THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 19:45ĐỐI THOẠI: Nhìn lại kinh tế Việt Nam 2021 và dự báo 2022(P2)
 • 19:45ĐỐI THOẠI
 • 20:35TÂM CHẤN
 • 20:35TÂM CHẤN: Bản tin Tâm Chấn phát sóng 20:35 16/01/2022
 • 21:15TIÊU ĐIỂM KINH TẾ: Triển khai gói hỗ trợ 350 nghìn tỷ đồng:Làm thế nào để hiệu quả?
 • 21:15TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 21:35PHIM
 • 21:35PHIM
 • 22:20LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 22:20LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 22:40THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 22:40THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:40TẠP CHÍ GOLF
 • 23:40TẠP CHÍ GOLF
17/01/2022
 • 0:01CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 0:15TÀI CHÍNH THUẾ
 • 0:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 1:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 1:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 1:31TÂM CHẤN
 • 2:00PHIM
 • 3:00GIỜ THỨ 9
 • 3:20XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 3:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 3:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 4:05STARTUP 360
 • 4:30TÂM CHẤN
 • 5:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 5:20INTO VIỆT NAM
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 6:10XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 6:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 6:30BỮA SÁNG DOANH NHÂN: Bản tin Bữa Sáng Doanh Nhân phát sóng 06:30 17/01/2022
 • 6:50VITV & MORE: Vitv And More ngày 17/1/2022
 • 6:55BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 7:00GIỜ THỨ 9
 • 7:20INTO VIỆT NAM
 • 7:31ĐỐI THOẠI
 • 8:20VITV & MORE
 • 8:30CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 8:45XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 9:00TIN MỚI 9H
 • 9:10XUẤT NHẬP KHẨU
 • 9:20INTO VIỆT NAM
 • 9:25XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 9:40TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 10:00PHIM
 • 11:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 11:20BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 11:30HÀN THỬ BIỂU
 • 11:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 12:00KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 12:15INTO VIỆT NAM
 • 12:20VITV & MORE
 • 12:30XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 12:50TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 13:10TẠP CHÍ GOLF
 • 13:25VITV & MORE
 • 13:30THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 13:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 14:00PHIM
 • 14:55INTO VIỆT NAM
 • 15:00TIN MỚI 15H
 • 15:14KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 15:30HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 15:45TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 16:05GIỜ THỨ 9
 • 16:30LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 16:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 17:00TIN MỚI 17H
 • 17:15TẠP CHÍ GOLF
 • 17:40XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 17:55BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 18:00HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 18:35GIỜ THỨ 9
 • 19:35INTO VIỆT NAM
 • 19:40VITV & MORE
 • 19:45XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 20:00TÂM CHẤN
 • 20:30PHIM
 • 21:15TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 21:35TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 21:55TẠP CHÍ GOLF
 • 22:15XUẤT NHẬP KHẨU
 • 22:25INTO VIỆT NAM
 • 22:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:41THẾ GIỚI SỰ KIỆN
18/01/2022
 • 0:02ĐỐI THOẠI
 • 0:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 1:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 1:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 1:30TÂM CHẤN
 • 2:00PHIM
 • 2:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 3:00GIỜ THỨ 9
 • 3:20XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 3:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 3:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 4:05TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 4:30TÂM CHẤN
 • 5:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 5:20INTO VIỆT NAM
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 6:10XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 6:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 6:30BỮA SÁNG DOANH NHÂN
 • 6:50VITV & MORE
 • 6:55BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 7:00XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 7:15TẠP CHÍ GOLF
 • 7:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 7:50INTO VIỆT NAM
 • 8:00TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 8:15XUẤT NHẬP KHẨU
 • 8:30XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 8:45INTO VIỆT NAM
 • 9:00TIN MỚI 9H
 • 9:15STARTUP 360
 • 9:35XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 9:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 10:00PHIM
 • 11:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 11:15VITV & MORE
 • 11:20BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 11:30HÀN THỬ BIỂU
 • 11:45XUẤT NHẬP KHẨU
 • 12:00KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 12:15INTO VIỆT NAM
 • 12:20VITV & MORE
 • 12:32ĐỐI THOẠI
 • 13:30TẠP CHÍ GOLF
 • 13:45XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 14:00PHIM
 • 14:55INTO VIỆT NAM
 • 15:00TIN MỚI 15H
 • 15:10KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 15:30HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 15:45XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 16:00TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 16:15TẠP CHÍ GOLF
 • 16:30TÀI CHÍNH THUẾ
 • 16:45XUẤT NHẬP KHẨU
 • 17:00TIN MỚI 17H
 • 17:15THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 17:35VITV & MORE
 • 17:40CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 17:55BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 18:00HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 18:35GIỜ THỨ 9
 • 19:00TÀI CHÍNH THUẾ
 • 19:15LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 19:35INTO VIỆT NAM
 • 19:45XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 20:01TÂM CHẤN
 • 20:30PHIM
 • 21:15TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 21:35LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP: Thông qua “1 luật sửa 8 luật” tác động lớn đến kinh tế - xã hội
 • 21:55STARTUP 360
 • 22:15XUẤT NHẬP KHẨU
 • 22:25INTO VIỆT NAM
 • 22:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:40GIỜ THỨ 9
19/01/2022
 • 0:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 1:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 1:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 1:30TÂM CHẤN
 • 2:00PHIM
 • 3:00GIỜ THỨ 9
 • 3:20XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 3:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 3:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 4:05LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 4:30TÂM CHẤN
 • 5:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 5:25INTO VIỆT NAM
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 6:10XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 6:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 6:30BỮA SÁNG DOANH NHÂN
 • 6:50VITV & MORE
 • 6:55BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 7:00GIỜ THỨ 9
 • 7:20XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 7:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 7:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 8:00TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 8:20VITV & MORE
 • 8:25STARTUP 360
 • 8:45INTO VIỆT NAM
 • 9:00TIN MỚI 9H
 • 9:10TÀI CHÍNH THUẾ
 • 9:30CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 9:49XUẤT NHẬP KHẨU
 • 10:00PHIM
 • 11:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 11:15VITV & MORE
 • 11:20BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 11:30HÀN THỬ BIỂU
 • 11:45XUẤT NHẬP KHẨU
 • 12:00KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 12:15TẠP CHÍ GOLF
 • 13:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 13:20XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 13:35STARTUP 360
 • 13:55VITV & MORE
 • 14:00PHIM
 • 14:55INTO VIỆT NAM
 • 15:00TIN MỚI 15H
 • 15:15KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 15:30HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 15:45XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 16:00XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 16:15TÀI CHÍNH THUẾ
 • 16:35STARTUP 360
 • 17:00TIN MỚI 17H
 • 17:15XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 17:30THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 17:50VITV & MORE
 • 17:55BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 18:00HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 18:35GIỜ THỨ 9
 • 18:55ĐỐI THOẠI
 • 19:45XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 20:00TÂM CHẤN
 • 20:30PHIM
 • 21:15TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 21:35TÀI CHÍNH THUẾ
 • 21:55STARTUP 360
 • 22:15XUẤT NHẬP KHẨU
 • 22:25INTO VIỆT NAM
 • 22:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:40GIỜ THỨ 9
20/01/2022
 • 0:01ĐỐI THOẠI
 • 0:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 1:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 1:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 1:30TÂM CHẤN
 • 2:00PHIM
 • 3:00GIỜ THỨ 9
 • 3:20XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 3:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 3:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 4:00TẠP CHÍ GOLF
 • 4:15TÀI CHÍNH THUẾ
 • 4:30TÂM CHẤN
 • 5:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 5:20INTO VIỆT NAM
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 6:10XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 6:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 6:30BỮA SÁNG DOANH NHÂN
 • 6:50VITV & MORE
 • 6:55BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 7:00XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 7:15TẠP CHÍ GOLF
 • 7:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 8:00TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 8:20THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 8:45XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 9:00TIN MỚI 9H
 • 9:10LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 9:30TẠP CHÍ GOLF
 • 9:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 10:00PHIM
 • 11:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 11:15VITV & MORE
 • 11:20BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 11:30HÀN THỬ BIỂU
 • 11:45XUẤT NHẬP KHẨU
 • 12:00KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 12:15INTO VIỆT NAM
 • 12:20VITV & MORE
 • 12:31ĐỐI THOẠI
 • 13:30XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 13:45TẠP CHÍ GOLF
 • 14:00PHIM
 • 14:55INTO VIỆT NAM
 • 15:00TIN MỚI 15H
 • 15:14KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 15:30HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 15:45XUẤT NHẬP KHẨU
 • 16:00STARTUP 360
 • 16:25XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 16:35THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 17:00TIN MỚI 17H
 • 17:15LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 17:35VITV & MORE
 • 17:40TÀI CHÍNH THUẾ
 • 17:55BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 18:00HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 18:35GIỜ THỨ 9
 • 19:30INTO VIỆT NAM
 • 19:45XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 20:00TÂM CHẤN
 • 20:30PHIM
 • 21:15TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 22:05BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 22:15XUẤT NHẬP KHẨU
 • 22:25INTO VIỆT NAM
 • 22:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:40XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN

Kênh số 8

Kênh số 10

Kênh số 19

Kênh số 8