ART WORLD

Điêu khắc Việt & Những sáng tạo mới

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:30 ngày 14/04/2017

Bản chất của sáng tạo nghệ thuật là đổi mới.

Điêu khắc cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Điêu khắc ý tưởng, điêu khắc chuyển động, rồi điêu khắc có tính sắp đặt đã làm cho điêu khắc Việt trở nên phong phú hơn bao giờ hết.