ART WORLD

Nghi lễ hầu đồng: Từ nghệ thuật diễn xướng đến hội họa

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:30 ngày 24/03/2017

Hầu đồng là một nghi lễ tổng hợp với âm nhạc, vũ đạo, trang phục, nghệ thuật trình diễn.Ba mươi sáu giá đồng sẽ tương ứng với ba mươi sáu vũ điệu khác nhau. Nghi lễ hầu đồng độc đáo nhưng không kém phần kỳ ảo của tâm linh huyền bí được coi là nghi thức tiêu biểu nhất của đạo Mẫu. Đón xem art world thế giới nghệ thuật  "Nghi lễ hầu đồng: Từ nghệ thuật diễn xướng đến hội họa”