ART WORLD

Hình tượng phật giáo trong đời sống đương đại

Phát sóng 21:30 ngày 16/12/2016

Trong đời sống mỹ thuật đương đại, có những lát cắt không thể thiếu

Nó đến từ văn hóa dân gian Việt Nam

Từ những bức tranh dân gian

Đến những hình tượng phật giáo

Tất cả đã làm nên sức hấp dẫn của nền Mỹ Thuật VN.

Làm sao để nhận diện Mỹ thuật Việt, và câu chuyện đằng sau việc phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại?
 
 

Thực hiện: