ART WORLD

Ngẫu hứng cùng Drip Painting

Phát sóng 21:30 ngày 09/12/2016

Họa sĩ di chuyển xung quanh tấm voan vừa vẩy sơn vừa nhỏ giọt. Phương pháp vẽ này đòi hỏi cảm xúc và sự ngẫu hứng.Đó chính là Drip Painting. Cùng tìm hiểu về hình thức hội họa hấp dẫn này trong art world thế giới nghệ: Ngẫu hứng cùng Drip painting.