HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Vàng mã & thông điệp văn hóa

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:30 ngày 31/03/2016

Sử dụng vàng mã mỗi dịp lễ, Tết, ma chay, đã trở truyền thống đã lâu đời

Xuất hiện trong các hoạt động tín ngưỡng

Gắn liền với niềm tin lâu bền về một cõi tâm linh của người Việt

Nhưng đã ai biết tục sử dụng vàng mã ra đời như thế nào?

Nên hành xử sao cho phù hợp với văn hóa Việt?