HÀNH TRÌNH TRI THỨC

NHỮNG VỤ ÁN OAN NỔI TIẾNG TRONG LỊCH SỬ

Phát sóng 21:40 ngày 03/10/2018

Lịch sử VN tự hào với nhiều nhân tài tuấn kiệt,với những giai thoại làm nức lòng hậu thế, nhưng bên cạnh đó cũng có không ít những nỗi bi thương, đặc biệt là những bi thương đầy ngang trái. Đó là những án oan, mà nạn nhân là các đại thần đầu triều, những vị tôi trung bậc nhất. HTTT ngày hôm nay sẽ cùng quý vị nhắc lại những vụ án oan nổi tiếng nhất LS VN...

Thực hiện: