HÀNH TRÌNH TRI THỨC

NGÔ THÌ CHÍ VÀ HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ

Nguồn: SCTV8-VITV
21:40 ngày 15/08/2018

Ngô Thì Chí – tự là Học Tốn, hiệu Uyên Mật, con trai thứ hai của Ngô Thì Sĩ, em cùng mẹ với Ngô Thì Nhậm.

Ông sinh năm Quý Dậu (1753), đỗ Á nguyên Hương tiến, làm quan đến chức Thiêm thư bình chương tỉnh sự. Người làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, Hà Đông cũ (nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội).