HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Thứ 4: 21h40 - 21h55

Chương trình cung cấp cho khán giả những tri thức nhân loại về các vấn đề như Tôn giáo – Tâm linh – Tín ngưỡng; Khoa học – Kỹ thuật – Công nghệ; Phong thủy thực hành; Nghề thủ công truyền thống ở Việt Nam và trên thế giới. Mỗi chủ đề sẽ được khai thác từ lịch sử, dấu ấn cho đến những góc nhìn liên quan.