HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Lê Thái Tổ - Vị vua lập quốc (Phần 2)

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:30 ngày 28/04/2016