HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Lý giải về tục - Dâng sao giải hạn

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:30 ngày 25/02/2016

Dâng sao giải hạn, một phong tục truyền thống của người Việt. Hoạt động này thường diễn ra tại các chùa những công trình phật giáo