HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Nghi lễ trong lễ hội

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:30 ngày 24/03/2016

Lễ hội là một sự kiện văn hóa với nhiều nghi thức mang tính bắt buộc. Các nghi thức này được tiến hành theo một trình tự chặt chẽ, nghiêm ngặt từ khi chuẩn bị lễ hội cho đến khi hết hội...