HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Mộc Bản và giá trị văn hóa

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:30 ngày 22/01/2015

Những bản khắc này được coi là báu vật của đất nước. Khi chúng lưu giữ lại lịch sử, văn học, và cả những sự tích dân gian. Điều đó làm nên sức sống của dòng chảy văn hóa Việt