HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Lê Thái Tổ - Vị vua lập quốc (phần 1)

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:30 ngày 21/04/2016

Thời hậu Lê bắt đầu với sự lên ngôi của Lê Thái Tổ - Lê Lợi. Vị anh hùng áo vải có công đầu cứu dân tộc thoát khỏi ách đô hộ của quân Minh cũng là vị hoàng đế anh minh trong lịch sử dân tộc...