HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Hình tượng tín ngưỡng trong lịch sử (Tập 19)

Phát sóng 21:30 ngày 18/12/2014

Lý Thường Kiệt và bài học giữ nước