HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Văn hóa ẩm thực trong lễ hội truyền thống Việt Nam

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:30 ngày 17/03/2016

Tạo lên nét đặc trưng trong các lễ hội dân gian chính là ẩm thực cùng với các lễ vật dâng cúng thể hiện ở tục rước cỗ...