HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Hình tượng tín ngưỡng trong lịch sử (Tập 23)

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:30 ngày 15/01/2015

Tô Hiến Thành - Vị Gia cát thời Lý

Vị đại thần thời Lý phò tá 3 đời vua được ví như Gia cát vũ Hầu của Việt Nam. Ông được coi là tấm gương sáng về lòng trung quân ái quốc