HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Đồ gỗ trong tín ngưỡng

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:30 ngày 14/04/2016

Gỗ được dùng làm đồ thờ

Được dùng chế tác tượng Phật

Có giá trị về mặt tạo tác

Và Tín ngưỡng.