HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Hương sắc Lỗ Khê

Nguồn: SCTV8-VITV
21:30 ngày 12/02/2015

Bánh trưng, hoa đào hay làn điệu ca trù đã làm nên một mùa xuân của vùng quê ven đô.