HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Tiết thanh minh - Hướng về nguồn cội

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:30 ngày 10/03/2016

Tiết Thanh Minh – khi con người trở về với nguồn cội,

Ngày lễ gắn với những câu chuyện nhân văn uống nước nhớ nguồn, chuyện về giới tử thôi hy sinh trọn đạo làm tôi

Và câu chuyện về nghĩa tử đầy cảm động...