HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Hình tượng lịch sử trong tín ngưỡng (Tập 22)

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:30 ngày 08/01/2015

Từ Đạo Hạnh - Thiền sư nổi tiếng thời Lý

Thiền sư Vạn Hạnh - người đã cùng Lý Thái Tổ khai sáng kinh đô Thăng Long. Suốt đợi tận tụy với sự nghiệp hộ quốc an dân, và từng được xưng tán là chống gậy thiền chấn giữ kinh vua một thời ...