HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Nhân Huệ Vương - Trần Khánh Dư

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:30 ngày 06/05/2015
Một danh tướng dưới thời Trần, có công đánh giặc Nguyên. Ông được sử gia Ngô THì Sĩ đánh giá: ngòai Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, có thể so sánh với Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật. Đó là Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư. Cùng tìm hiểu những câu chuyện thú vị cũng như những thăng trầm về cuộc đời của vị danh tướng này trong chương trình HTTT - Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư.