HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Hình tượng tín ngưỡng trong lịch sử (Tập 21)

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:30 ngày 01/01/2015

Binh pháp Lý Thường Kiệt

Lý Thường Kiệt - Nhân vật lịch sử kiệt xuất với những chiến công lẫy lừng bên dòng Như Nguyệt và thuật dụng binh trở thành bài học lịch sử của nghìn năm. Binh pháp Lý Thường Kiệt sẽ cùng bạn sẽ tìm hiểu về tài thao binh dùng võ của nhân vật lịch sử này