TRÊN TỪNG KINH TUYẾN

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:15 ngày 06/01/2023