TRÊN TỪNG KINH TUYẾN

Thứ 2 - Thứ 6: 20h50 - 21h10

THÔNG TIN KINH TẾ QUỐC TẾ được chọn lọc và phân loại một cách có hệ thống theo trình tự: Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ. Các thông tin này được cập nhập, tóm tắt và phân tích hàng ngày thông qua đội ngũ biên tập viên được đào tạo cơ bản và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh tế Quốc tế.