CHÀO VIỆT NAM 18H

Nguồn: SCTV8 - VITV
18:00 ngày 03/03/2016