CHÀO VIỆT NAM 18H

Trực Tiếp: Thứ 2 - Thứ 7: 18h00 - 18h30

TỔNG HỢP những tin tức đáng chú ý về kinh tế vĩ mô trong tuần, PHÂN TÍCH những vấn đề kinh tế nóng với nhiều ý kiến đa chiều của các chuyên gia kinh tế hàng đầu , đại diện của các cơ quan bộ ngành, địa phương. Những cơ chế chính sách của Chính phủ, những tác động của chính sách đối với nền kinh tế và đời sống người dân luôn được phản ánh kịp thời. Chương trình còn có sự tham luận, đánh giá từ các chuyên gia kinh tế hàng đầu, ý kiến người dân về những vấn đề của thị trường