LĂNG KÍNH

TP HCM: nhức nhối ô nhiễm kênh, rạch

Nguồn: SCTV8 - VITV
18:45 ngày 29/02/2016