LĂNG KÍNH

Lăng Kính - Điểm đen ô nhiễm môi trường Ngòi Tùng Khê

Nguồn: SCTV8 - VITV
18:50 ngày 17/01/2019