LĂNG KÍNH

TP HCM: TIỀM ẨN HIỂM HỌA TỪ NHIỀU GẦM CẦU BỊ CHIẾM DỤNG TRÁI PHÉP

Nguồn: SCTV8 - VITV
18:45 ngày 21/05/2018